Phim Hình Sự

Tập 20
 • HD
Hồi Kết Của Kẻ Làm Tiền Giả

No Way For Stumer (2019)

Tập 14
 • HD
Cuộc Đời Thứ 2

Welcome 2 Life (2019)

Tập 15
 • HD
Trước Sau Vẹn Toàn

Never Say Never (2019)

16/16
 • HD
 • TM
Bác Sĩ Yo Han

Doctor John (2019)

Tập 16
 • HD
 • TM
Ông Trùm Tài Chính

All Is Well (2019)

 • HD
 • TM
Cửu Long Bất Bại

The Invincible Dragon (2019)

16/16
 • HD
 • TM
Biến Chất: Phần 5

Breaking Bad: Season 5 (2012)

Tập 6
 • HD
 • TM
Em Là Đáp Án Của Anh

You Are My Answer (2019)

13/13
 • HD
 • TM
Biến Chất: Phần 4

Breaking Bad: Season 4 (2011)

13/13
 • HD
 • TM
Biến Chất: Phần 3

Breaking Bad: Season 3 (2010)

13/13
 • HD
 • TM
Biến Chất: Phần 2

Breaking Bad: Season 2 (2009)

7/7
 • HD
 • TM
Biến Chất: Phần 1

Breaking Bad: Season 1 (2008)

 • HD
 • TM
Trộm Đồ Của Kẻ Cắp

To Steal From A Thief (2016)

 • HD
 • TM
Khúc Cầu Siêu Của Tuổi Trẻ

All About Lily Chou-Chou (2001)

 • HD
 • TM
Huyền Thoại Bố Già

Our Godfather (2019)

 • HD
 • TM
Rửa Tiền

Crypto (2019)

Tập 48
 • HD
 • TM
Trường Quân Đội Liệt Hỏa

Arsenal Military Academy (2019)

16/16
 • HD
 • TM
Lớp Học Giả Dối

Class Of Lies (2019)

16/16
 • HD
 • TM
Công Lý

Justice (2019)

16/16
 • HD
 • TM
Bác Sĩ Trinh Thám

Doctor Detective (2019)

Tập 13
 • HD
 • TM
Đường số 11 Kỳ Bí

The Fearless (2019)

 • HD
 • TM
Hòn Đảo Tử Thần

Mindhunters (2004)

24/24
 • HD
 • TM
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Love Me, If You Dare (2015)

 • HD
 • TM
Đội Bóng Nhà Tù

The Longest Yard (2005)

16/16
 • HD
 • TM
Người Giám Sát

Watcher (2019)

 • HD
 • TM
Thám Tử Conan Movie 23: Quả Đấm Sapphire Xanh

Detective Conan Movie 23: The Fist Of Blue Sapphire (2019)

16/16
 • HD
 • TM
Giọng Nói 3: Thành Phố Tội Ác

Voice 3: City Of Accomplices (2019)

 • HD
 • TM
Trùm Hương Cảng 2: Truy Sát Đại Phú Hào

Chasing The Dragon Ii: Wild Wild Bunch (2019)

44/44
 • HD
 • TM
Nữ Cảnh Sát và Cảnh Khuyển

Police Beauty & K9 (2016)

 • HD
 • TM
Mật Mã Sao Thủy

Mercury Rising (1998)