Phim Lịch sử

41/41
 • HD
 • TM
Phượng Dịch

Legend Of The Phoenix (2019)

Tập 11
 • HD
 • TM
Nhà Sử Học Goo Hae Ryung

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019)

 • HD
 • TM
Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Anne Lister

The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Tập 40
 • HD
 • TM
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt

Spring Flower, Autumn Moon (2019)

Tập 48
 • HD
 • TM
Trường An 12 Canh Giờ

The Longest Day In Chang'an (2019)

 • HD
 • TM
Geronimo: Tộc Trưởng Huyền Thoại

Geronimo: An American Legend (1993)

44/44
 • HD
 • TM
Khuynh Thế Hoàng Phi

Princess Dumping World (2011)

 • HD
 • TM
Không Đầu Hàng

Karmouz War (2018)

40/40
 • HD
 • TM
Khi Nhà Vua Yêu

The King Loves (2017)

54/54
 • HD
 • TM
Diễm Cốt

Colourful Bone (2017)

 • HD
 • TM
Khu Nghỉ Dưỡng Biển Đỏ

The Red Sea Diving Resort (2019)

72/72
 • HD
 • TM
Tư Mỹ Nhân

Song Of Phoenix (2017)

24/24
 • HD
 • TM
Thần Y

Faith (2012)

 • HD
 • TM
Sự Nổi Dậy Của Robin Hood

Robin Hood: The Rebellion (2018)

 • HD
 • TM
Bảy Năm Ở Tây Tạng

Seven Years in Tibet (1997)

 • HD
 • TM
Mỹ Nhân Đồ

Portrait of a Beauty (2008)

 • HD
 • TM
Hậu Cung

The Concubine (2012)

 • HD
 • TM
Công Chúa Cuối Cùng

The Last Princess (2016)

 • HD
 • TM
Sát Nhân Huyền Thoại

Zodiac (2007)

Tập 12
 • HD
 • TM
Arthdal Niên Sử Ký

Arthdal Chronicles (2019)

 • HD
 • TM
Vương Hậu Margot

Queen Margot (1994)

 • HD
 • TM
Nàng Dâu Bị Nguyền

The Wrath (2019)

Tập 10
 • HD
 • TM
Sống Sót Thời Joseon

Joseon Survival (2019)

62/62
 • HD
 • TM
Cô Phương Bất Tự Thưởng

General And I (2017)

20/20
 • HD
 • TM
Không Phụ Như Lai, Không Phụ Nàng

Faithful To Buddha, Faithful To You (2017)

 • HD
 • TM
Đại Úy

The Captain (2017)

48/48
 • HD
 • TM
Kỉ Nguyên Trigger: Phần 1

World Trigger: Season 1 (2014)

73/73
 • HD
 • TM
Tru Tiên Thanh Vân Chí

Noble Aspirations (2017)

51/51
 • HD
 • TM
Hoàng Hậu Ki

Empress Ki (2013)

236/236
 • HD
 • TM
Bao Thanh Thiên

Justice Bao (1993)